Jak powinien być rozdzielany spadek oraz kto nie ma obowiązku opłacać podatku od jego uzyskania?

Kiedy nabywamy Spadek po np. zmarłym krewnym, musimy najpierw otrzymać potwierdzenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku. Potem spadkobiercy mają prawo zacząć dzielić tzw.


masę spadkową.
Jeśli związki między nimi pozostają właściwe, zazwyczaj wystarczyłaby umowa dziedziczenia. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami istnieją jakieś niesnaski, spadek mógłby zostać rozdzielony sądownie (ważny link). Według prawa dziedziczenie ma miejsce już w chwili śmierci spadkodawcy i może następować wyłącznie na postawie ustawy (umowy lub orzeczenia sądu) albo testamentu. Artykuł 931 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że spadek należy się w pierwszej kolejności dzieciom i współmałżonkowi spadkodawcy. W takiej okoliczności spadek jest dzielony po równo, przy czym część, która ma przypaść współmałżonkowi nie może okazać się niższa niż 1/4 całego spadku. Istotne jest też to, że mają do niego prawo także dzieci, które pochodzą ze związku nieformalnego. Dlatego też w sytuacji, kiedy np. zmarły ojciec miał dziecko z konkubiną, to dziecko to ma prawo dziedziczyć w takiej samej części, co dziecko urodzone w związku formalnym.


paszport
Napisał: Juan Cabanillas
Na podstawie: http://www.flickr.com


Zazwyczaj stosuje się w takich sytuacjach prosty podział na zasadach pół na pół, jednak jeśli między tego typu dwójką potomstwa istnieje tzw. kość niezgody, spadek musi być rozdzielony sądownie. Jeśli zmarły nie pozostawił ostatniej woli, to obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Bardzo ważne jest również opłacenie podatku od nabytego spadku.


Od tego obowiązku zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny, zatem życiowy partner oraz potomstwo, ale również dziadkowie czy też pasierb. Nie mają oni obowiązku płacić podatku niezależnie od rozmiaru masy spadkowej.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-27 09:16:21
Tagi: dzieci, moc, Spadek, zysk